Důvěřujeme vlastním rozhodnutím?

Naše touha ovládat prostředí vychází z přirozené povahy člověka. Dává nám pocit bezpečí nad probíhajícími jevy. Každý vstupuje do interakce s předmětem odlišným způsobem. Jsme ovlivněni vlastním psychickým prožíváním, motivací, předcházející zkušeností. Každodenně musíme…

CZECHDESIGN: Nezapomínat na empatii v architektuře. Architektka Lenka Míková a designérka Jana Potiron přibližují, jak při navrhování interiérů využívají emoce

Jana Potiron se při vnímání designu orientuje podle subjektivních činitelů, jako jsou předcházející zkušenost s daným objektem, povahové vlastnosti člověka, emoční stav, estetická úroveň a individuální interpretace. Současně si uvědomuje, že uživatelský (mentální) model používání interiéru se často liší od koncepce…