Výstava vytvorené na Slovensku – Orava

Výstava súčasného vizuálneho umenia a dizajnu s prepojením do tradícií a námetov, našich kultúrnych hodnôt z regiónu Orava.
Rezidenti / Karolína Bašteková (priemyselný dizajn), Jana Potiron (dizajn a dizajn nábytku), Michal Žák (dizajn, automobilový dizajn, objekt),
Lopki (drevené hračky s Kyjatickým motívom) a Nina A. Šošková (socha) ako autorka projektu vytvorené na Slovensku

https://www.facebook.com/watch/?v=563143131175284