STENCILs

The design of the night stands is inspired by individualistic tendencies of conceptual designers, who create products with strong ideological basis and support the emotional impact on people. The final product has been influenced by search for new resources of formal inspiration for nightstand design, which connect a design discipline with graffiti art.

Dizajn nočných stolíkov je inšpirovaný individualistickými tendenciami konceptuálnych dizajnérov, ktorí navrhujú produkty so silnou ideovou platformou a podporujú ich emocionálne pôsobenie na človeka. Hľadanie nových zdrojov formálnej inšpirácie pri navrhovaní stolíkov STENCILs vizuálne ovplyvnilo výsledný produkt, ktorý prepája oblasť dizajnu s umením grafity.


Material_MDF with concrete surface finishing

Materiál_MDF, povrchová úprava betónom


Awarded_Professor Halabal Prize – Special Mention

Ocenené_Cena profesora Halabalu – Uznanie