Sekretariát rektorátu v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Západočeská univerzita v Plzni


Realizácia nadväzujúca na nový dizajn zasadacej miestnosti rektora. Priestory kancelárie sú zariadené autorskými úložnými prvkami, s dôrazom na kontrast materiálov a ich precízne remeselné spracovanie.


Material_ colored MDF, DTD, oak board

Materiál_farbená MDF, DTD, dubový masív


_2017


foto_Václav Marian