Rokovacia miestnosť rektorátu v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Západočeská univerzita v Plzni


Zasadacia miestnosť a kancelária rektora Západočeskej univerzity v Plzni sú najreprezentatívnejším miestom inštitúcie. Je to priestor pre každodenné stretávanie vedenia univerzity, delegácií a hostí.  Dizajn interiéru odzrkadľuje moderný prístup univerzity k vzdelávaciemu procesu, úctu k umeniu a zručnosti majstrov. Ponúka súkromný a zároveň otvorený priestor pre strategické plánovanie ako aj kreatívne riešenia. Čistému a inšpiratívnemu prostrediu dominuje nadrozmerná plastika Karla Malicha z konca 80tych rokov, z ktorého nenápadne vychádza tvar „okrúhleho“ stola, ponúka príležitosť k otvorenej komunikácii a poskytuje rôzne varianty sedenia. Plasticky pôsobiace úložné priestory po stranách nahrádzajú tradičné obrazové diela a umožňujú vyniknúť čomukoľvek sa v nich nachádzajúcemu.


Material_ MDF with surface finishing, birch plywood, color coated metal

Materiál_ MDF lakovaná, brezová preglejka, lakovaná kovová konštrukcia


_2016


foto_Václav Marian