IN or OUT house_PILSEN

Site-specific interior installation for Galery of Ladislav Sutnar in Pilsen.
Large scale drawing.
Installation „In or Out House“ pulls viewers in optical illusion of two-dimensional house in divided space. It works with imperfection of human perception. Right interpretation need a specific viewing angle. Lines, that at first seemed random, transform to a logical arrangement with movement of viewer in space.

Site-specific inštalácia pre interiér Galérie Ladislava Sutnara v Plzni.
Interaktívna priestorová kresba.
Správna interpretácia si vyžaduje špecifický uhol pohľadu. Putovaním diváka po priestore sa na prvý pohľad náhodné čiary transformujú tak, aby v konkrétnom bode dosiahli logické usporiadanie.


Material_self-adhesive foil, light

Materiál_modrá samolepiaca fólia, svetelný zdroj


_2017


foto_ Linda Suchánková