Čičman Kros

Kolekcia zrkadiel zhmotňuje obľúbené čičmianske motívy do súčasných trojrozmerných objektov. Zrkadlá využívajú geometrické vzory vo funkčných objektoch s efektom kaleidoskopických optických ilúzií. Geometria čičmianskeho vzoru zodpovedá aj možnostiam plošných materiálov vo výrobe nábytku.

Monumentálne pôsobiaci obrys kríža je doplnený o bočný reliéfny vzor, ktorý sa nesnaží nekopírovať tradičné výšivky či zdobenie dreveníc. Znaky sú aplikované v nových vzájomných vzťahoch, čo umožňuje vnímať ľudovú geometriu v nových súvislostiach v kontexte súčasného interiéru.


Materiál:Valchromat (prefarbená MDF), zrkadlo
Technika: CNC frézovanie, lepenie